Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm con người – Bảo hiểm 24h

Bảo hiểm con người là một trong những sản phẩm bảo hiểm được phân phối chủ chốt của GiNET, với rất nhiều sản phẩm đáp ứng các nhu cầu thuộc các lĩnh vực: Bảo hiểm cho Người lao động, bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du lịch…thuộc các công ty Bảo hiểm: AIG, Liberty, Prevoir, Bảo Việt, PVI, Pjico,…

I. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

Bảo hiểm tai nạn

  • Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
  • Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao
  • Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

Bảo hiểm sức khoẻ

  • Bảo hiểm kết hợp con người Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Bảo hiểm cho người lao động

  • Bảo hiểm bồi thường cho người lao động

Bảo hiểm học sinh

  • Bảo hiểm toàn diện học sinh

Xem thêm: Bảo hiểm Du lịchDịch vụ tư vấn Bảo hiểmBảo hiểm y tếBảo hiểm sức khỏeBảo hiểm ô tôBảo hiểm UICBảo hiểm Thai sản Bảo hiểm Bảo Việt,Bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm 24G
Logo
Enable registration in settings - general
So sánh sản phẩm
  • Total (0)
So sánh
0