Bảo hiểm

Bảo hiểm ô tô

Có nên mua bảo hiểm Ô tô – Bảo hiểm 24h Sống bình yên là điều ai ai cũng mong ước. Tuy nhiên, cuộc sống này luôn có những bất ngờ không mong đợi, tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, con người không thể lường trước được. …

Bảo hiểm ô tô Read More »

Đào tạo Bảo hiểm

GiNET thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp Bảo hiểm. Đặc điểm của chương trình là sự tập trung vào tính thực tiễn và khả năng áp dụng cao các kiến thức đào tạo vào thực tiễn. Chính vì vậy, cơ cấu …

Đào tạo Bảo hiểm Read More »