CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE 2023

HEALTHCARE INSURANCE 2023

 Loại hình bảo hiểm/ Healthcare InsuranceBẢO HIỂM TAI NẠN VÀ SỨC KHỎE NHÓM PVI / PVI HEALTHCARE
I.THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION 
 Chủ hợp đồng/ Company InformationCÔNG TY TNHH PENTALOG VIỆT NAM/ PENTALOG VIETNAM CO., LTD
 Số hợp đồng/ Policy numberC472/CSSK/02/22/23
 Thời hạn bảo hiểm/ Period of Insurance19/06/2023 – 18/06/2024
 Công ty bảo hiểm/ Insurance companyBảo hiểm PVI/ PVI Insurance company
II.QUYỀN LỢI BẢO HIỂM/ INSURANCE BENEFIT 
1.Quyền lợi bảo hiểm/ Insurance benefitChi tiết | Detail
2.Quy tắc bảo hiểm/ Insurance wordingBH tai nạn | BH sức khỏe | Accident Ins | Health Ins
3.Loại trừ bảo hiểm/ Exclusion clauseBH tai nạn | BH sức khỏe | Accident Ins | Health Ins
4.Hướng dẫn cài app PVI/ Installation of PVI appChi tiết | Detail
III.HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG/ CLAIM INSTRUCTION 
1.Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu bồi thường/Instruction of Claim recordsChi tiết | Detail
2.Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn/ List of Hospitals exempting the seal on InvoiceDetail
3.Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT/List of pharmacies issuing VAT invoices Detail
4.Mẫu chứng từ tham khảo/ Reference formDetail
IV.CÁC MẪU FORM/ FORMS 
1.Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm/ Claim FormDetail
2.Biên bản tường trình tai nạn/ Accident ReportDetail
V.DANH SÁCH BẢO LÃNH/ DIRECT – BILLING NETWORK 
1.Danh sách bảo lãnh/ Direct-billing listChi tiết | Detail
2.Danh sách từ chối bảo hiểm/ Black listChi tiết | Detail
 
MỘT SỐ LƯU Ý/ NOTES
1. Khách hàng không khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong Danh sách từ chối bảo hiểm/All treatments/ charges at medical facilities in the black list will be refused

2. Công ty bảo hiểm của chương trình bảo hiểm sức khỏe năm 2023 là PVI (bảo hiểm dầu khí)/ The insurer of the 2023 health plan is PVI insurance

3. Chương trình bảo hiểm 2023 áp dụng bảo lãnh cả NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ/ NHA KHOA theo danh sách, tuy nhiên không bảo lãnh tại các cơ sở y tế sau: Vinmec, Việt Pháp, FV, Columbia/ Insurance program 2023 includes direct-billing for INPATIENT, OUTPATIENT/DENTAL following the direct-billing network but excluding Vinmec, HFH, FV, Columbia.

4. Giới hạn 1 lần khám Ngoại trú: 2.625.000 VND/lần/ Limit of Outpatient: 2,625,000 VND/visit

5. Trường hợp điều trị răng/ In case of dental treatment:
  • Đối với khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh: Bảo hiểm cho việc điều trị nha khoa tại các CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP và các bệnh viện/phòng khám nha khoa thuộc hệ thống Bảo lãnh viện phí của PVI/ For the area of Hanoi and Ho Chi Minh City: Insurance for dental treatment in PUBLIC MEDICAL FACILITES  and hospitals / clinics under the direct billing system of PVI;
  • Đối với các khu vực khác ngoài hai khu vực trên: Bảo hiểm cho việc điều trị nha khoa tại các bệnh viện/phòng khám nhà nước và các bệnh viện/phòng khám các bệnh viện/phòng khám nha khoa được cấp phép hợp pháp (loại trừ các phòng nha/ CSYT theo danh sách từ chối chi trả của PVI)/ For areas other than the two areas: Insurance for dental treatment at state hospitals / clinics and hospitals / clinics licensed to hospitals / clinics. (except for clinics / medical BlackList by PVI).
6. Hồ sơ không được bảo lãnh không có nghĩa là không được bảo hiểm. Trong trường hợp này, khách hàng vui lòng thanh toán trước và làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sau. Một số chi phí không được bảo lãnh bao gồm/ For claim records which are not guaranteed at medical facilites, kindly pay the hospital charges, collect all medca; and financial document and claim back later. Some expenses that are not covered by the guarantee include:
  • Chi phí khám sau khi xuất viện/ Expenses for examination after discharge from hospital
  • Trợ cấp nằm viện/ Hospitalization allowance
  • Chi phí điều trị tai nạn Tử vong/thương tật vĩnh viễn/ Accident treatment cost Death/permanent disability
7. Các chỉ định xét nghiệm của bác sĩ mà không tìm ra bệnh (kết quả bình thường) hoặc không liên quan đến việc điều trị bệnh thì không được bảo hiểm./ The doctor’s test orders that do not find the disease (normal results) or are not related to the treatment of the disease are not covered.

8. Trường hợp đi khám và có phát hiện ra bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm nhưng KHÔNG CÓ ĐƠN THUỐC HOẶC HƯỚNG ĐIỀU TRỊ của bác sĩ sẽ không được chi trả. => Liên hệ với Bolttech trước để được tư vấn về trường hợp này./ In case of going to the doctor and finding out that the disease is covered but there is NO PRESCRIPTION OR DIRECTIONS OF TREATMENT from the doctor, it will not be covered. => Contact Bolttech first for advice on this case.  

9. Tiến trình bồi thường/ Compensation process:
  • Nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Submit an insurance claim: trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị/ within 180 days from the date of treatment
  • Giải quyết yêu cầu bồi thường/ Claim settlement: 10 – 15 ngày làm việc/ 10-15 working days
  • Trả tiền yêu cầu bảo hiểm/ Paying insurance claims: 03 – 05 ngày làm việc/ 03 – 05 working days
THÔNG TIN LIÊN HỆ/ CONTACT

Tư vấn quyền lợi bảo hiểm/ Support to advices insurance benefits

Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai
Email: mai.pham@bolttech.io
Mobile: 0904 990 910

Ms. Nguyễn Vân Anh
Email: vananh.nguyen@bolttech.io
Mobile: 0345 956 568

Hỗ trợ dịch vụ bồi thường/ Support to claims

(*) Khu vực phía Bắc
Mr. Dương Hùng Chiến
Email: chien.duong@bolttech.io
Mobile: 0838 830 038

(*) Khu vực phía Nam
Mr. Phan Cao Khang
Email: khang.phan@bolttech.io
Mobile: 0976 682 399

(*) Khu vực phía Nam
Ms. Nguyễn Thị Ánh Thuyết
Email: thuyet.nguyen@bolttech.io
Mobile: 0967 740 239

ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

Hà Nội:  Mr. Dương Hùng Chiến | Tel: 0838 830 038 | Email: chien.duong@bolttech.io
bolttech Vietnam: Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Hồ Chí Minh:  Mr. Phan Cao Khang | Tel: 0976 682 399 | Email: khang.phan@bolttech.io
Ms. Nguyễn Thị Ánh Thuyết | Tel: 0967 740 239 | Email: thuyet.nguyen@bolttech.io
bolttech Vietnam: Tầng 3, Tòa nhà An Khánh, Số 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh
Bảo hiểm 24G
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart