Bảo hiểm bồi thường cho nạn nhân tai nạn tại ĐakLong

Vào lúc 14h15 ngày 05.05.2017 tại địa bàn thôn Măng Đen, xã ĐakLong, huyện Kon Plông, tỉnh Kom Tum đã xảy ra vụ tai nạn đổ trụ điện khiến 1 người đi đường bị tử vong. Nạn nhân là chị Trần Thị Kim Phụng, tình nguyện viện của VPĐDTổ chức Plan tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tổ chức Plan tại Việt Nam tham gia bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ tình nguyện viện tại Công ty bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội từ tháng 7.2016 thông qua đơn vị tư vấn là Công ty TNHH GINET Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty TNHH GINET Việt Nam đã nhanh chóng hướng dẫn gia đình chị Phụng và Tổ chức Plan tại Việt Nam hoàn thiện các thủ tục nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tổng số tiền bảo hiểm mà khách hàng nhận được là 35.000.000 đồng. Mặc dù số tiền chi trả không thể bù đắp lại những nỗi đau mất mát về người thân, nhưng có ý nghĩa rất lớn với gia đình Người được bảo hiểm. Số tiền bồi thường đã góp phần trang trải cuộc sống khó khăn cho những người ở lại để tiếp tục cuộc sống khi không may người thân mất đi.

Xem thêm: Bảo hiểm thai sản LibertyBảo hiểm thai sản nào tốtbảo hiểm sức khỏe cho trẻ em

Từ năm đầu năm đến nay, Công ty TNHH GINET Việt Nam đã thu xếp bảo hiểm cho hàng ngàn khách hàng cũng như hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm nhưng không may xảy ra rủi ro. Với trường hợp trên đây, chỉ với 60.550 đồng/người, khách hàng đã có trong tay một giải pháp bảo vệ trong vòng 1 năm đối với những tủi ro về tai nạn với số tiền bảo hiểm lên tới 35.000.000 đồng. Việc chi trả bảo hiểm cho khách hàng trên một lần nữa khẳng định bảo hiểm sức khỏe là sản một sản phẩm có tính nhân vừa có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Việc có trong tay một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe được xem như là một lá chắn hiệu quả của mọi khách hàng.

Hữu Thắng