Crystal Martin Claim Instruction


HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG/CLAIM INSTRUCTION

No. Healthcare Insurance/ Loại hình bảo hiểm BẢO VIỆT CARE
I GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG
  Company Information/ Chủ hợp đồng

CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN (VIỆT NAM)

CRYSTAL MARTIN (VIETNAM) COMPANY LIMITED

  Policy number/ Số hợp đồng HAN.D18.BVC.22.HD04
  Issue date/ Hiệu lực bảo hiểm

Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023 (bao gồm cả hai ngày này)

From 01/02/2022 to 31/01/2023 (two days inclusive)

  Territorial Scope/ Phạm vi bảo hiểm Việt Nam / Viet Nam
II INSTRUCTION OF INSURANCE BENEFIT/ HƯỚNG DẪN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
1 Benefits/ Quyền lợi Detail
2 Baovietcare wording / Quy tắc bảo hiểm BaovietCare Wording Policy
3 Exclusion clause / Một số điểm loại trừ Chi tiết
4 Installation of Baoviet app / Hướng dẫn cài đặt Bảo Việt App Chi tiết
III HOW TO USE/ HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
1 Insurance Handbook/ Sổ tay bảo hiểm Detail
2 List of Hospitals exempting the seal on Invoice/ Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Detail 
3 List of pharmacies issuing VAT invoices 2017/ Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Detail
4 Comparison Report of medical expenses in private/ International hospitals/ So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Detail
5 Claim Form/ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm Claim Form 
6 Accident report/ Biên bản tường trình tai nạn Accident Report 
7 Direct billing networking/ Danh sách bảo lãnh Tiếng Việt  |  English
8 Notice for direct billing/ Lưu ý về bảo lãnh – Some international hospitals require a deposit in advance (they will refund the deposit after the client makes a hospital guarantee when discharge)/ Một số bệnh viện (Vinmec, Việt Pháp…) có thể yêu cầu đặt cọc trước một khoản (tùy mức độ nghiêm trọng của ca đó) để chứng minh tài chính và sẽ hoàn lại khoản cọc đó khi khách hàng thanh toán
– During the holidays, Baoviet insurance company may refuse to guarantee due to insufficient information and required documents, or because the hospital does not have the personnel to guarantee. Please pay first and claim back/ Trong thời gian nghỉ lễ, Bảo Việt có thể không đảm bảo dịch vụ bảo lãnh do không đủ thông tin và thủ tục yêu cầu hoặc bệnh viện không đủ nhân sự để thực hiện. Trong trường hợp đó, quý khách hàng vui lòng chi trả trước và claim sau
– Customers can contact the Hotline number of Baoviet to receive the support instructions in emergency cases and transportation services/ Khách hàng có thể gọi đến số Hotline Phòng bảo lãnh của Bảo Việt (sau mặt thẻ) để nhận được hướng dẫn trực tiếp trong các trường hợp khẩn cấp và dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu
IV NOTE/ LƯU Ý
  INPATIENT (Nội trú) Direct billing service/ Bảo lãnh viện phí – Outpatient and Detal treatment in hospitals/ clinics in Baoviet direct billing list/ Chi phí khám bệnh ngoại trú và Nha khoa tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Danh sách bảo lãnh của Bảo Việt
Guaranteed expenses/ Chi phí được bảo lãnh
Claim back – Pre-hospitalization/ Khám trước khi nhập viện
– Post-hospitalization/ Khám sau khi xuất viện
Customers pay expenses in advance, insurance companies pay back after 15 working days of full records)/ Khách hàng chi trả trước, công ty bảo hiểm chi trả sau 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ – Hospitalization allowance/ Trợ cấp nằm viện
– Other expenses/ Các chi phí khác
  OUTPATIENT/ DENTAL CARE (Ngoại trú/ Nha khoa) Direct billing service/ Bảo lãnh viện phí – Outpatient and Detal treatment in hospitals/ clinics in Baoviet direct billing list/ Chi phí khám bệnh ngoại trú và Nha khoa tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Danh sách bảo lãnh của Bảo Việt
Guaranteed expenses/ Chi phí được bảo lãnh
Claim back  
Customers pay expenses in advance, insurance companies pay back after 15 working days of full records)/ Khách hàng chi trả trước, công ty bảo hiểm chi trả sau 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ – Treatment in other hospitals/ clinics outside direct billing list of Baoviet/ Khám chữa bệnh ngoài Danh sách bảo lãnh của Bảo Việt
  ACCIDENT (Tai nạn) Claim back – Medical expenses and death due to accident/ Chi phí y tế và Tử vong do tai nạn
Customers pay expenses in advance, insurance companies pay back after 15 working days of full records)/ Khách hàng chi trả trước, công ty bảo hiểm chi trả sau 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ
V CONTACT / LIÊN HỆ  
  Support to advices insurance benefits 1. Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai Email: mai.pham@bolttech.io/ Mobile: 0904 990 910
2. Ms. Nguyễn Vân Anh Email: vananh.nguyen@bolttech.io/ Mobile: 0345 956 568
  Support to claims 3. Mr. Dương Hùng Chiến Email: chien.duong@bolttech.io/ Mobile: 083 883 0038
No. Healthcare Insurance/ Loại hình bảo hiểm BẢO VIỆT CARE
I GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG
  Company Information/ Chủ hợp đồng

CÔNG TY TNHH CRYSTAL INTIMATE (VIỆT NAM)

CRYSTAL INTIMATE (VIETNAM) COMPANY LIMITED

  Policy number/ Số hợp đồng CIVN: HAN.D18.BVC.22.HD05
  Issue date/ Hiệu lực bảo hiểm

Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023 (bao gồm cả hai ngày này)

From 01/02/2022 to 31/01/2023 (two days inclusive)

  Territorial Scope/ Phạm vi bảo hiểm Việt Nam / Viet Nam
II INSTRUCTION OF INSURANCE BENEFIT/ HƯỚNG DẪN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
1 Benefits/ Quyền lợi Detail
2 Baovietcare wording / Quy tắc bảo hiểm BaovietCare Wording Policy
3 Exclusion clause / Một số điểm loại trừ Chi tiết
4 Installation of Baoviet app / Hướng dẫn cài đặt Bảo Việt App Chi tiết
III HOW TO USE/ HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
1 Insurance Handbook/ Sổ tay bảo hiểm Detail 
2 List of Hospitals exempting the seal on Invoice/ Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Detail 
3 List of pharmacies issuing VAT invoices 2017/ Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Detail
4 Comparison Report of medical expenses in private/ International hospitals/ So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Detail
5 Claim Form/ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm Claim Form 
6 Accident report/ Biên bản tường trình tai nạn Accident Report 
7 Direct billing networking/ Danh sách bảo lãnh Tiếng Việt  |  English
8 Notice for direct billing/ Lưu ý về bảo lãnh – Some international hospitals require a deposit in advance (they will refund the deposit after the client makes a hospital guarantee when discharge)/ Một số bệnh viện (Vinmec, Việt Pháp…) có thể yêu cầu đặt cọc trước một khoản (tùy mức độ nghiêm trọng của ca đó) để chứng minh tài chính và sẽ hoàn lại khoản cọc đó khi khách hàng thanh toán
– During the holidays, Baoviet insurance company may refuse to guarantee due to insufficient information and required documents, or because the hospital does not have the personnel to guarantee. Please pay first and claim back/ Trong thời gian nghỉ lễ, Bảo Việt có thể không đảm bảo dịch vụ bảo lãnh do không đủ thông tin và thủ tục yêu cầu hoặc bệnh viện không đủ nhân sự để thực hiện. Trong trường hợp đó, quý khách hàng vui lòng chi trả trước và claim sau
– Customers can contact the Hotline number of Baoviet to receive the support instructions in emergency cases and transportation services/ Khách hàng có thể gọi đến số Hotline Phòng bảo lãnh của Bảo Việt (sau mặt thẻ) để nhận được hướng dẫn trực tiếp trong các trường hợp khẩn cấp và dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu
IV NOTE/ LƯU Ý
  INPATIENT (Nội trú) Direct billing service/ Bảo lãnh viện phí – Outpatient and Detal treatment in hospitals/ clinics in Baoviet direct billing list/ Chi phí khám bệnh ngoại trú và Nha khoa tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Danh sách bảo lãnh của Bảo Việt
Guaranteed expenses/ Chi phí được bảo lãnh
Claim back – Pre-hospitalization/ Khám trước khi nhập viện
– Post-hospitalization/ Khám sau khi xuất viện
Customers pay expenses in advance, insurance companies pay back after 15 working days of full records)/ Khách hàng chi trả trước, công ty bảo hiểm chi trả sau 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ – Hospitalization allowance/ Trợ cấp nằm viện
– Other expenses/ Các chi phí khác
  OUTPATIENT/ DENTAL CARE (Ngoại trú/ Nha khoa) Direct billing service/ Bảo lãnh viện phí – Outpatient and Detal treatment in hospitals/ clinics in Baoviet direct billing list/ Chi phí khám bệnh ngoại trú và Nha khoa tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Danh sách bảo lãnh của Bảo Việt
Guaranteed expenses/ Chi phí được bảo lãnh
Claim back  
Customers pay expenses in advance, insurance companies pay back after 15 working days of full records)/ Khách hàng chi trả trước, công ty bảo hiểm chi trả sau 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ – Treatment in other hospitals/ clinics outside direct billing list of Baoviet/ Khám chữa bệnh ngoài Danh sách bảo lãnh của Bảo Việt
  ACCIDENT (Tai nạn) Claim back – Medical expenses and death due to accident/ Chi phí y tế và Tử vong do tai nạn
Customers pay expenses in advance, insurance companies pay back after 15 working days of full records)/ Khách hàng chi trả trước, công ty bảo hiểm chi trả sau 15 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ
V CONTACT / LIÊN HỆ  
  Support to advices insurance benefits 1. Ms. Phạm Thị Quỳnh Mai Email: mai.pham@bolttech.io/ Mobile: 0904 990 910
2. Ms. Nguyễn Vân Anh Email: vananh.nguyen@bolttech.io/ Mobile: 0345 956 568
  Support to claims 3. Mr. Dương Hùng Chiến Email: chien.duong@bolttech.io/ Mobile: 083 883 0038

ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

 

Hanoi: Mr. Hùng Chiến – bolttech Việt Nam., – Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 247 1080 668, Email: chien.duong@bolttech.io

Ho Chi Minh: Mr Thuyết – bolttech Việt Nam – Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 Điện Biên Phủ, Phường Da Kao, Quận 1, HCM

Tel: +84 28 7108 0668, Email: thuyet.nguyen@bolttech.io