Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm chuyên sâu

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về bảo hiểm cho các cán bộ trong nghành Bảo hiểm và những học viên quan tâm, Ginet Việt Nam Ltd đã tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ Bảo hiểm chuyên nghành.

Đặc điểm của các chương trình là sự tập trung vào tính thực tiễn và khả năng áp dụng cao các kiến thức đào tạo vào thực tế.

Chính vì vậy, cơ cấu giảng viên của các chương trình do chúng tôi cung cấp sẽ có nhiều các chuyên gia thuộc các công ty bảo hiểm lớn, các công ty môi giới, các công ty giám định để tham gia truyền đạt các kiến thức cập nhật và thông lệ thường gặp nhât.

Giáo trình của chúng tôi là sự kết hợp giữa môi trường pháp lý, kinh doanh của Việt Nam với các kiến thức từ các Học viện bảo hiểm lớn nhất thế giới từ UK, Australia, USA…

Đào tạo chuyên sâu về quản lý và kinh doanh các nghiêp vụ bảo hiểm:

Bảo hiểm kỹ thuật (xây dựng, lắp đặt…)

Quản trị Tài chính, kế toán trong

Bảo hiểm Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Các khía cạnh pháp lý về hợp đồng bảo hiểm và ứng dụng trong giải quyết bồi thường

Bảo hiểm trách nhiệm

Sale & Marketing trong Bảo hiểm

Tái bảo hiểm