Đào tạo

Marketing Và Bán Hàng – Kỹ Năng Hay Nghệ Thuật

WBH: GINET, đơn vị sở hữu và điều hành Webbaohiem vừa tổ chức thành công tại Hà Nội chương trình đào tạo “Marketing và Kỹ năng bán hàng cao cấp trong Bảo hiểm” do các chuyên gia hàng đầu về sale và marketing trong thị trường bảo hiểm giảng dạy. Với mục tiêu nâng cao …

Marketing Và Bán Hàng – Kỹ Năng Hay Nghệ Thuật Read More »

GINET Tổ Chức Thành Công Khóa Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Tài Sản Tại Hà Nội

Trong các ngày 29-30/6/2012 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình đào tạo “Chuyên sâu Bảo hiểm tài sản” do GINET Việt Nam Ltd. (đơn vị quản trị website tư vấn bảo hiểm trực tuyến: www.baohiem24h.net) kết hợp với Học viện Tài chính đồng tổ chức. Học viên tham dự khóa đào tạo phần …

GINET Tổ Chức Thành Công Khóa Đào Tạo Chuyên Sâu Về Bảo Hiểm Tài Sản Tại Hà Nội Read More »

GiNet Tổ Chức Thành Công Khóa Đào Tạo Đầu Tiên Về Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xây Dựng Nâng Cao

Trong các ngày từ 14-15/5/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa đào tạo “Nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng nâng cao” do GINET Việt Nam Ltd.(đơn vị quản trị website Cổng thông tin Thị trường Bảo hiểm Việt Nam: www.webbaohiem.net) kết hợp với Học viện Tài chính đồng tổ chức. Học viên …

GiNet Tổ Chức Thành Công Khóa Đào Tạo Đầu Tiên Về Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xây Dựng Nâng Cao Read More »

Đào tạo Bảo hiểm

GINET thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo đa dạng và theo yêu cầu để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc điểm của các chương trình là sự tập trung vào tính thực tiễn và khả năng áp dụng cao các kiến thức đào tạo vào thực tế. …

Đào tạo Bảo hiểm Read More »