Khóa đào tạo “Chuyên Sâu Bảo hiểm Hàng hóa Đường biển” 2015

(GiNET) Để đáp ứng nhu cầu nâng cao Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hóa đường biển của các cán bộ trong thị trường bảo hiểm, GiNET tiếp tục tổ chức khóa đào tạo “Chuyên Sâu Bảo hiểm Hàng hóa Đường biển” vào ngày 21 và 22 tháng 05 năm 2015 tại Hà Nội. Nội dung của khóa đào tạo này xoay quanh về kiến thức chuyên môn chuyên sâu, giám định Nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển đường biển. Song song, khóa học cũng là cơ hội giao lưu học hỏi giữa các cán bộ đến từ các công ty bảo hiểm trên thị trường. IMG_6112 Khóa đào tạo đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của gần 30 học viên thuộc các công ty bảo hiểm lớn trên thị trường như PJICO, PTI, SVI, BIC,…và một số công ty giám định như Bảo Định. Với mục đích đạt được hiệu quả đào tạo cao nhất, các nội dung giảng viên đưa ra thảo luận đều là các kiến thức chuyên sâu và những tình huống thực tế, học viên phải vận dụng các kiến thức đã được học cũng như kinh nghiệm bản thân để đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Theo khung chương trình, ngày thứ nhất, giảng viên Đoàn Minh Phụng  (PGS. Tiến sĩ Kinh tế) trình bày về : – Lịch sử phát triển – Các mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế. –  Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa thông dụng và các điều khoản mở rộng. –  Tính toán tổn thất và phân chia bồi thường, tổn thất chung. Ngày thứ hai, giảng viên Thái Văn Cách (Luật sư, Lãnh đạo giải quyết bồi thường VNI) thảo luận về: – Đặc thù giám định rủi ro bảo hiểm hàng hóa. – Các vụ nghiên cứu điển hình (case study). – Ứng dụng các điều khoản mở rộng, các lưu ý cần thiết. – Quy trình giải quyết bồi thường hàng hóa. Học viên thảo luận nhóm về Case Study IMG_6124 Các học viên đã nhiệt tình tham gia thảo luận về các nội dung giảng dạy, đặc biệt là những ví dụ thực tế, cùng phân tích các yếu tố liên quan, các quy tắc áp dụng và phương pháp giải quyết tối ưu đảm bảo quyền lợi cho khách hàng qua đó nâng cao kỹ năng giải quyết cho những tình huống tương tự sau này. Khóa học được GINET kết hợp cùng Học viện Tài chính tổ chức định kỳ hàng tháng, sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Học viện Tài chính và GINET Việt Nam. Theo kế hoach, GINET sẽ tổ chức Khóa đào tạo này tại TP. Hồ Chí Minh trong các ngày 28/29 -05/2015./.