Khóa đào tạo Nghiệp vụ Bảo hiểm

GINET thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo đa dạng và theo yêu cầu để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc điểm của các chương trình là sự tập trung vào tính thực tiễn và khả năng áp dụng cao các kiến thức đào tạo vào thực tế.  Chính vì vậy, cơ cấu giảng viên của các chương trình do chúng tôi cung cấp sẽ có nhiều các chuyên gia thuộc các công ty bảo hiểm lớn, các công ty môi giới, các công ty giám định để tham gia truyền đạt các kiến thức cập nhật và thông lệ thường gặp nhât. Giáo trình của chúng tôi là sự kết hợp giữa môi trường pháp lý, kinh doanh của Việt Nam với các kiến thức từ các Học viện bảo hiểm lớn nhất thế giới từ UK, Australia, USA…

Các nội dung đào tạo bao gồm :

01.Đào tạo cơ bản và tổng quan về bảo hiểm

Đào tạo định hướng và tổng quát về các nguyên tắc và thông lệ bảo hiểm chung.
Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của ngành bảo hiểm
Giới thiệu cơ chế hoạt động của các bộ phận thị trường
Giới thiệu các nguyên tắc của hợp đồng bảo hiểm
Giới thiệu khái quát các nghiệp vụ bảo hiểm
Giới thiệu chi tiết các sản phẩm bảo hiểm cơ bản
Giới thiệu đặc thù kỹ thuật và kinh doanh của bảo hiểm

02.Đào tạo chuyên sâu về quản lý và kinh doanh các nghiêp vụ bảo hiểm

03.Đào tạo kỹ năng mềm chuyên ngành bảo hiểm

Kỹ năng bán hàng và thuyết phục trong bảo hiểm
Kỹ năng quản trị thời gian
Kỹ năng thuyết trình trong bảo hiểm
Tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm

04.Đào tạo về quản lý và lãnh đạo trong hoạt động bảo hiểm

Các văn bản quy phạm liên quan và ý nghĩa với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm

Hình thức đào tạo:

  • Câu lạc bộ nghiệp vụ bảo hiểm
  • Tọa đàm chuyên đề
  • Lớp học chung, tổ chức định kỳ và nhận đăng ký dự học rộng rãi
  • Lớp học riêng theo yêu cầu và tại địa điểm của doanh nghiệp

Thời gian:

  • Tổ chức các lớp học tập trung, trong tuần hoặc cuối tuần theo yêu cầu
  • Thời gian linh hoạt, tập trung, nhanh đáp ứng yêu cầu kinh doanh
Bảo hiểm 24G
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart