CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE 2023
HEALTHCARE INSURANCE 2023​

 Loại hình bảo hiểm/ Healthcare InsuranceBẢO HIỂM TAI NẠN VÀ SỨC KHỎE PTI / PTI HEALTHCARE
I.THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION 
 Chủ hợp đồng/ Company InformationCÔNG TY LUẬT TNHH ROUSE VIỆT NAM/ ROUSE LEGAL VIETNAM LIMITED
 Số hợp đồng/ Policy number0000415/HD/016-PCN/CN.4.5/2023
 Thời hạn bảo hiểm/ Period of Insurance15/08/2023 – 14/08/2024
 Công ty bảo hiểm/ Insurance companyBảo hiểm PTI/ PTI Insurance company
II.QUYỀN LỢI BẢO HIỂM/ INSURANCE BENEFIT 
1.Quyền lợi bảo hiểm/ Insurance benefitProgram A | Program B | Program C
2.Quy tắc bảo hiểm/ Insurance wordingChi tiết | Detail
3.Loại trừ bảo hiểm/ Exclusion clauseChi tiết | Detail
4.Hướng dẫn cài app PTI/ Installation of PTI appChi tiết 
III.HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG/ CLAIM INSTRUCTION 
1.Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu bồi thường/Instruction of Claim recordsChi tiết | Detail
2.Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn/ List of Hospitals exempting the seal on InvoiceDetail
3.Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT/List of pharmacies issuing VAT invoices Detail
4.Mẫu chứng từ tham khảo/ Reference formDetail
IV.CÁC MẪU FORM/ FORMS 
1.Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm/ Claim FormDetail
2.Biên bản tường trình tai nạn/ Accident ReportDetail
V.DANH SÁCH BẢO LÃNH/ DIRECT – BILLING NETWORK 
1.Danh sách bảo lãnh/ Direct-billing listDetail
2.Danh sách từ chối bảo hiểm/ Black listDetail
 MỘT SỐ LƯU Ý/ NOTES 

1. Tiến trình bồi thường/Compensation process:
– Nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Submit an insurance claim: trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị/ within 180 days from the date of treatment
– Giải quyết yêu cầu bồi thường/ Claim settlement: 10 – 15 ngày làm việc/ 10-15 working days
– Trả tiền yêu cầu bảo hiểm/ Paying insurance claims: 03 – 05 ngày làm việc/ 03 – 05 working days

2. Thời gian bảo lãnh/ Direct billing time:
PTI bảo lãnh trong giờ Hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 (ngoại trừ các ngày nghỉ lễ)
PTI provides direct billing services for both in-patient and out-patient treatment during office hours from Monday to Friday (except public holidays)
– Sáng: từ 8h đến 12h/ Morning: from 8 am to 12 pm
– Chiều: từ 13h15 đến 20h/ Afternoon: from 13:15 to 20 pm

THÔNG TIN LIÊN HỆ/ CONTACT

Tư vấn quyền lợi bảo hiểm/ Support to advices insurance benefits

Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Email: ngoc.nguyen@bolttech.io
Mobile: 098 202 1815

Ms. Nguyễn Vân Anh
Email: vananh.nguyen@bolttech.io
Mobile: 0345 956 568

Hỗ trợ dịch vụ bồi thường/ Support to claims

(*) Khu vực phía Bắc/ Northern area
Mr. Dương Hùng Chiến
Email: chien.duong@bolttech.io
Mobile: 0838 830 038

(*) Khu vực phía Nam/Southern area
Mr. Phan Cao Khang
Email: khang.phan@bolttech.io
Mobile: 0976 682 399

(*) Khu vực phía Nam/Southern area
Ms. Nguyễn Thị Ánh Thuyết
Email: thuyet.nguyen@bolttech.io
Mobile: 0967 740 239

BOLTTECH VIETNAM INSURANCE BROKER JSC.

Ha noi: 11th Floor, Harec Building, 4A Lang Ha, Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 24 7108 0668
Ho Chi Minh: 3th Floor, An Khanh Building, 63 Pham Ngoc Thach, District 3, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tel: +84 28 7108 0668

Bảo hiểm 24G
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart