Ông: Nguyễn Anh Đức

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm cũng như môi giới bảo hiểm. Ông Đức hiện là Trưởng ban Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản của Bảo Việt Việt Nam. Là Thạc sỹ quản trị kinh doanh và là Thành viên cao cấp của Học viện Bảo hiểm Australia và New Zealand (ANZIIF). Ông Đức là cán bộ cao cấp và dày dặn kinh nghiệm đã tham gia hàng nghìn dự án Bảo hiểm quan trọng và quy mô tại Việt Nam.