Ông: Lê Đức Linh

Chủ nhiệm kiểm toán Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Ông Linh có hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, trong đó có hơn 8 năm kinh nghiêm làm việc tại một công ty Kiểm toán quốc tế thuộc nhóm Big 4, chuyên trách về việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam được lập theo Hệ thống và các chuẩn mực Kế toán Việt Nam và theo các chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế. Ông cũng đã tham gia nhiều dự án tư vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam trong các lĩnh vực kiểm soát nội bộ, rà soát hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, tái cơ cấu doanh nghiệp,…. Ông cũng là thành viên trong các nhóm soạn thảo các chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như tham gia thường xuyên với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chính sách, chế độ tài chính, kế toán liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm.

admin
Bảo hiểm 24G
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart