Ông: Dương Thanh Tùng

Thành viên cao cấp của Hiệp hội Bảo hiểm Australia và New Zealand(ANZIIF). Trưởng Phòng Giám định & Bồi thường nghiệp vụ – Bảo hiểm Tài sản & Kỹ thuật và Xe Cơ Giới.

Ông Tùng có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm tài sản và kỹ thuật ở các công ty lớn tại các vị trí chủ chốt. Ông đã từng là Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Cunningham Lindsey Việt Nam kiêm Trưởng Đại diện tại Việt Nam của Tập Đoàn Cunningham Lindsey. Ông đã tham gia giảng dạy và trình bày tại nhiều hội thảo và chương trình đào tạo chuyên ngành của thị trường. Ông là thành viên cao cấp của học viện Bảo hiểm Australia và New Zealand (ANZIIF). Hiện nay, Ông là Trưởng Phòng Giám định & Bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản & Kỹ thuật và Xe Cơ Giới Tổng Công Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Ông Tùng có nhiều năm kinh nghiệm tham gia xử lý các vụ tổn thất về Gián Đoạn Kinh Doanh cũng như Tài Sản và Xây dựng Lắp đặt cả trên cương vị của người lãnh đạo đơn vị Giám định tổn thất cũng như Giải quyết Bồi thường tại Doanh nghiệp bảo hiểm….

admin
Enable registration in settings - general
Shopping cart