Sản phẩm Bảo hiểm khác

Bảo Hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh:

Là giải pháp cho những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải: công việc kinh doanh bị gián đoạn, ngừng trệ do thiệt hại tài sản hay một phần tài sản được bảo hiểm với mục đích kinh doanh. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sẽ cung cấp nguồn tài chính cho người được bảo hiểm để giúp doanh nghiệp tiếp tục tồn tại và khôi phục hoạt động kinh doanh như trước khi sự cố xảy ra.

* Đối tượng bảo hiểm:
Lợi nhuận bị mất đi do hoạt động sản xuất kinh doanh của Người được bảo hiểm bị gián đoạn.

* Phạm vị bảo hiểm:
– Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và các “chi phí cố định” mà người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh đã bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do có sự cố tổn thất tài sản tại cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm.
– Lợi nhuận kinh doanh + Chi phí cố định tạo thành “Lợi nhuận gộp”, là cơ sở của số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp gián đoạn kinh doanh xảy ra khiến doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, người bảo hiểm được bồi thường dựa trên các chi phí được bảo hiểm trừ đi các khoản lỗ.
-Giúp bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những tổn thất về lợi nhuận gộp phát sinh khi tài sản hư hỏng.
* Báo phí bảo hiểm:vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn online hoặc trực tiếp.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Trong hành nghề tư vấn, thiết kế, giám sát các kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công thường gặp các rủi ro nghề nghiệp và có thể bị bên thứ ba (nhà thầu, chủ đầu tư, bên thuê tư vấn…) khiếu nại bồi thường vì:
– Thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát sinh do nhầm lẫn sơ xuất, lổi sơ xuất hoặc những hành động sơ xuất bị buộc là phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải trong thời hạn bảo hiểm
– Phát sinh trong quá trình hoạt động chuyên môn của Người được bảo hiểm với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn như đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
– Liên quan đến nhầm lẫn sơ xuất, lỗi sơ xuất hoặc hành động sơ xuất mà Người được bảo hiểm bị cáo buộc là đã và đang phạm phải
– Các thiệt hại được bồi thường, bao gồm các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí được Người được bảo hiểm chấp thuận

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn, giám sát thi công, Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba khi phát sinh các thiệt hại thuộc lỗi của Người được bảo hiểm. Theo quy định tại Điều 58 và Điều 90 của Luật Xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có nghĩa vụ mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
* Báo phí bảo hiểm:vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn online hoặc trực tiếp.
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Hầu hết các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế đều cho rằng bác sĩ là nghề không tránh được rủi ro, đặc biệt trong môi trường làm việc với cường độ cao, bị stress, kiến thức chưa cập nhật hoặc thiếu kinh nghiệm. Có những trường hợp bác sĩ tuân thủ phác đồ điều trị chuyên môn nhưng rủi ro ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Vì vậy, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ là hết sức cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bác sĩ, y tá, dược sĩ

* Ðối tượng bảo hiểm
Ðơn này cung cấp bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của các Bác Sĩ, Y tá, Nhân viên công tác tại các Bệnh viện, các Trung tâm , Cơ sở Y tế đối với Bệnh nhân

* Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm
Trách nhiệm pháp lý của Bác sĩ, Y tá, Nhân viên hoạt động tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế … phải bồi thường cho những thương tật về thân thể, thương tổn tinh thần và/hoặc tử vong của bệnh nhân gây ra do nhầm lẫn, thiếu sót, sơ xuất trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp của mình. Ðơn này cũng bồi thường cho những nhầm lẫn, thiếu sót, sơ xuất phát sinh tại các cơ sở điều trị ngoại trú của Bệnh viện, hoặc trên Xe cứu thương của bệnh viện.
Ngoài ra, theo đơn bảo hiểm này, các chi phí pháp lý phát sinh trong quá trình bào chữa như chi phí luật sư sẽ được bồi thường, … trên cơ sở thảo luận và xem xét toàn bộ khiếu nại với Người được bảo hiểm.
* Báo phí bảo hiểm:vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn online hoặc trực tiếp.
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

* Đối tượng được bảo hiểm
Các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật luật sư, Luật công chứng
* Phạm vi bảo hiểm
Loại bảo hiểm này bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại tài chính mà họ có trách nhiệm phải bồi thường cho khách hàng, thân chủ của mình phát sinh từ những sai sót hay bất cẩn mà các cộng sự, luật sư và nhân viên làm công cho người được bảo hiểm gây ra trong quá trình thực hiện công việc, dịch vụ tư vấn pháp lý, tranh tụng,…
Ngoài ra, đơn bảo hiểm cũng bồi thường cho các chi phí và phí tổn pháp lý phát sinh trong quá trình bào chữa khiếu nại của người được bảo hiểm với sự chấp thuận trước bằng văn bản của bảo hiểm.
* Báo phí bảo hiểm:vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn online hoặc trực tiếp.
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm.

Xem thêm: Bảo hiểm Du lịchDịch vụ tư vấn Bảo hiểmBảo hiểm y tếBảo hiểm sức khỏeBảo hiểm ô tôBảo hiểm UICBảo hiểm Thai sản Bảo hiểm Bảo Việt,Bảo hiểm cháy nổ