Chương trình Đánh Giá Năng Lực Chuyên Môn Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ (CAE) – Đường tắt đến với bằng DIPLOMA

Nhằm đáp ứng nhu cầu được tham gia đăng ký trực tiếp vào chương trình nâng cao DIPLOMA về bảo hiểm Phi nhân thọ cho những cán bộ đang công tác, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. GINET, với vai trò là đối tác được ủy quyền chính thức của …

Chương trình Đánh Giá Năng Lực Chuyên Môn Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ (CAE) – Đường tắt đến với bằng DIPLOMA Read More »