Phòng tránh sốc nhiệt vào mùa hè

Sốc nhiệt là gì? Sốc nhiệt được dùng để mô tả trạng thái thay đổi nhiệt độ của cơ thể một cách đột ngột, như từ lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh, hoặc từ nóng tới nóng đột ngột, từ lạnh tới lạnh đột ngột… và đây là trạng trái cực kỳ nguy hiểm …

Phòng tránh sốc nhiệt vào mùa hè Read More »