Tư vấn bảo hiểm

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG 

 • Khách hàng không phải chi trả bất kỳ chi phí tư vấn nào
 • Tiết kiệm cho phí, công sức và thời gian
 • Được tiếp cận với đầy đủ thông tin để có thể so sánh, lựa chọn
 • Thu xếp bảo hiểm nhanh chóng thuận tiện
 • Được hỗ trợ giải quyết bồi thường
 • Nhận được các giá trị gia tăng khác như cập nhật thông tin, đào tạo

CÁC DỊCH VỤ CỦA GiNET

 • Đánh giá rủi ro trước khi thiết kế, đề xuất chương trình bảo hiểm
 • Thiết kế chương trình bảo hiểm phù hợp với rủi ro của mỗi khách hàng
 • Chào phí và lựa chọn công ty bảo hiểm cạnh tranh nhất
 • Thu xếp hợp đồng bảo hiểm
 • Hỗ trợ giải quyết bồi thường
 • Quản lý rủi ro
 • Đào tạo bảo hiểm
 • Cung cấp thông tin cập nhật

CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

 • Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam
 • Kênh so sánh bản chào và mua bảo hiểm trực tuyến
 • Quản lý hợp đồng và theo dõi giải quyết bồi thường trực tuyến
 • Kênh tư vấn trực tuyến các sản phẩm bảo hiểm cá nhân
 • Kênh tư vấn và thu xếp bảo hiểm cho doanh nghiệp

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

 • Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp
 • Kinh nghiệm nhiều năm
 • Luôn tân tâm, nhiệt huyết và luôn học hỏi
 • Được hỗ trợ bởi hệ thống, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ 

YÊU CẦU CHÀO PHÍ & TƯ VẤN