Kinh nghiệm khi chọn mua bảo hiểm sức khỏe

Trên thị trường hiện nay có hơn 20 công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe với các quyền lợi và biểu phí khác nhau. Mỗi công ty trung bình có từ 02 sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn, tuy nhiên khi làm số …

Kinh nghiệm khi chọn mua bảo hiểm sức khỏe Read More »