Đào tạo Bảo hiểm

GiNET thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp Bảo hiểm. Đặc điểm của chương trình là sự tập trung vào tính thực tiễn và khả năng áp dụng cao các kiến thức đào tạo vào thực tiễn. Chính vì vậy, cơ cấu giảng viên của các chương trình do chúng tôi cũng cấp sẽ có nhiều các chuyên gia thuộc các doanh nghiệp Bảo hiểm lớn, các công ty môi giới, giám định để tham gia truyền đạt các kiến thức cập nhật và thường gặp nhất.

Giáo trình của chúng tôi là sự kết hợp giữa môi trường pháp lý, kinh doanh của Việt Nam với các kiến thức từ các học viện bảo hiểm lớn nhất trên thế giới từ UK, Australia, USA,…

Các nội dung đào tạo bao gồm:

01. Đào tạo cơ bản và tổng quan về bảo hiểm
Đào tạo định hướng và tổng quát về các nguyên tắc và thông lệ bảo hiểm chung
Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của ngành Bảo hiểm
Giới thiệu cơ chế hoạt động của các bộ phận thị trường
Giới thiệu các nguyên tắc của hợp đồng Bảo hiểm
Giới thiệu khái quát các nghiệp vụ Bảo hiểm
Giới thiệu chi tiết các sản phẩm Bảo hiểm cơ bản
Giới thiệu đặc thù kỹ thuật và kinh doanh của Bảo hiểm

02. Đào tạo chuyên sâu về quản lý và kinh doanh Bảo hiểm
Bảo hiểm kỹ thuật (Xây dựng, lắp đặt,…)
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm con người
Tái bảo hiểm

03. Đào tạo kỹ năng mềm chuyên ngành Bảo hiểm
Kỹ năng bán hàng và thuyết phục trong bảo hiểm
Kỹ năng quản trị thời gian
Kỹ năng thuyết trình trong bảo hiểm
Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

04. Đào tạo về quản lý và lãnh đạo trong hoạt động Bảo hiểm
Các văn bản quy phạm liên quan và ý nghĩa với hoạt động kinh doanh Bảo hiểm
Quản trị doanh nghiệp Bảo hiểm

Hình thức đào tạo:
– Câu lạc bộ nghiệp vụ Bảo hiểm
– Tọa đàm về chuyên đề
– Lớp học chung tổ chức định kỳ và nhận đăng ký học rộng rãi
– Lớp học riêng theo yêu cầu và địa điểm tại doanh nghiệp

Thời gian:

– Tổ chức các lớp học tập chung trong tuần hoặc cuối tuần theo yêu cầu
– Thời gian linh hoạt tập trung, nhanh đáp ứng nhu càu kinh doanh

admin
Enable registration in settings - general
Shopping cart