Khóa Đào Tạo “Tài chính, kế toán và kiểm toán trong bảo hiểm ” Tại Tp Hồ Chí Minh

WBH: GINET – đơn vị điều hành Webbaohiem.net hợp tác cùng Học viện Tài chính tổ chức Chuyên đề “Tài Chính, Kế Toán Và Kiểm Toán Trong Doanh Nghiệp Bảo Hiểm” vào ngày 30 và 31/07/2013 tại Tp HCM”.

Tài chính, kế toán và kiểm toán là một phần rất quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Bảo hiểm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, GiNET hợp tác cùng Học viện Tài chính đồng tổ chức khóa đào tạo “Tài Chính, Kế Toán Và Kiểm Toán Trong Doanh Nghiệp Bảo Hiểm” nhằm giúp các học viên nắm vững các kiến thức, giải quyết các vấn đề về tài chính, kế toán và kiểm toán trong doanh nghiệp của mình.

Với việc tham gia giảng dạy từ các giảng viên giầu kinh nghiệm từ các công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và công ty kiểm toán hàng đầu thế giới như Ông Đỗ Quang Cương, Chuyên gia tài chính kế toán, Thạc sỹ ngành Ngân hàng tài chính, Cử nhân ngành Bảo hiểm hiện đang công tác tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Ông Lê Đức Linh, Chủ nhiệm kiểm toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam công tác tại Công ty Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam.

Trong thời gian ngày 30 và 31/07, các giảng viên sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kế toán nói chung và kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng như:

_  Hợp đồng bảo hiểm

_  Sơ lược về tái bảo hiểm

_  Giới thiệu về Báo cáo tài chính, Các khoản mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh

_  Các đặc thù về tài chính kế toán của bảo hiểm

_  Các quy định pháp luật liên quan đến tài chính kế toán

_  Các chỉ số tài chính sử dụng để phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động

_  Những quy định mới theo Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mới thực hiện từ 2014: nội dung, lý do cần sửa đổi

_  Các vấn đề trọng tâm trong kiểm toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

_  Lập kế hoạch trong doanh nghiệp bảo hiểm.

_  Các vấn đề về tài chính, kế toán của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Nội dung chương trình được GINET và các giảng viên cùng nghiên cứu để đưa ra phù hợp với các đối tượng là các Lãnh đạo, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, chi nhánh tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, Kế toán, Kế toán trưởng, kế toán viên tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, Cán bộ quản lý phi tài chính tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Các học viên từ các Công ty bảo hiểm như Hùng Vương, Bảo Việt, Liberty, BIC…đã cùng tham gia sôi nổi và thảo luận các đề tài đưa ra, qua đó rút ra được những kiến thức và thông tin cần thiết cho Doanh nghiệp của mình.

Khóa học được GINET kết hợp cùng Học viện Tài chính tổ chức định kỳ hàng tháng, sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Học viện Tài chính và GINET Việt Nam.

Theo kế hoạch, GINET sẽ tổ chức Khóa đào tạo này tại Hà Nội trong ngày 01 và 02/08/2013./.WBH: GINET – đơn vị điều hành Webbaohiem.net hợp tác cùng Học viện Tài chính tổ chức Chuyên đề “Tài Chính, Kế Toán Và Kiểm Toán Trong Doanh Nghiệp Bảo Hiểm” vào ngày 30 và 31/07/2013 tại Tp HCM”.

Tài chính, kế toán và kiểm toán là một phần rất quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Bảo hiểm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, GiNET hợp tác cùng Học viện Tài chính đồng tổ chức khóa đào tạo “Tài Chính, Kế Toán Và Kiểm Toán Trong Doanh Nghiệp Bảo Hiểm” nhằm giúp các học viên nắm vững các kiến thức, giải quyết các vấn đề về tài chính, kế toán và kiểm toán trong doanh nghiệp của mình.

Với việc tham gia giảng dạy từ các giảng viên giầu kinh nghiệm từ các công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và công ty kiểm toán hàng đầu thế giới như Ông Đỗ Quang Cương, Chuyên gia tài chính kế toán, Thạc sỹ ngành Ngân hàng tài chính, Cử nhân ngành Bảo hiểm hiện đang công tác tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Ông Lê Đức Linh, Chủ nhiệm kiểm toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam công tác tại Công ty Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam.

Trong thời gian ngày 30 và 31/07, các giảng viên sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kế toán nói chung và kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng như:

_  Hợp đồng bảo hiểm

_  Sơ lược về tái bảo hiểm

_  Giới thiệu về Báo cáo tài chính, Các khoản mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh

_  Các đặc thù về tài chính kế toán của bảo hiểm

_  Các quy định pháp luật liên quan đến tài chính kế toán

_  Các chỉ số tài chính sử dụng để phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động

_  Những quy định mới theo Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mới thực hiện từ 2014: nội dung, lý do cần sửa đổi

_  Các vấn đề trọng tâm trong kiểm toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

_  Lập kế hoạch trong doanh nghiệp bảo hiểm.

_  Các vấn đề về tài chính, kế toán của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Nội dung chương trình được GINET và các giảng viên cùng nghiên cứu để đưa ra phù hợp với các đối tượng là các Lãnh đạo, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, chi nhánh tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, Kế toán, Kế toán trưởng, kế toán viên tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, Cán bộ quản lý phi tài chính tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Các học viên từ các Công ty bảo hiểm như Hùng Vương, Bảo Việt, Liberty, BIC…đã cùng tham gia sôi nổi và thảo luận các đề tài đưa ra, qua đó rút ra được những kiến thức và thông tin cần thiết cho Doanh nghiệp của mình.

Khóa học được GINET kết hợp cùng Học viện Tài chính tổ chức định kỳ hàng tháng, sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Học viện Tài chính và GINET Việt Nam.

Theo kế hoạch, GINET sẽ tổ chức Khóa đào tạo này tại Hà Nội trong ngày 01 và 02/08/2013./.

admin
Bảo hiểm 24G
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart