Ông: Đoàn Minh Phụng

Học vị: PGS.TS Kinh tế.

Ông là một người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn Bảo hiểm(27 năm) ở nhiều môi trường khác nhau. Với chuyên môn là Tiến sĩ Kinh Tế chuyên nghành Bảo hiểm ông đã từng tham gia thiết kế chương trình đào tạo cho dự  án Trung tâm đào tạo Bảo hiểm Việt Nam, giảng viên cho Dự án ASSUR (dự án đào tạo bảo hiểm của Liên đoàn các công ty bảo hiểm Pháp), thiết kế chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy cho 20 khóa đào tạo chức danh quản lí trong doanh nghiệp Bảo hiểm và rất nhiều các dự án khác mà ông đã tham gia thiết kế chương trình và giảng dạy.Hiện tại, ông là Cố vấn ban tái cấu trúc doanh nghiệp Bảo hiểm, Trưởng bộ môn Bảo hiểm, Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm, Học viện Tài chính.