Ông: Hoàng Mạnh Cừ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ – Phó chủ nhiệm Khoa ngân hàng Bảo hiểm Học viện Tài chính.

Ông là một người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn Bảo hiểm(24 năm) ở nhiều môi trường khác nhau. Với chuyên môn là Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế Tài chính chuyên ngành Bảo hiểm ông đã từng tham gia rất nhiều các dự án, chương trình nghiên cứu về tài chính, kế toán trong bảo hiểm cấp nhà nước, ngoài ra ông còn là tác giả của rất nhiều các bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín về tài chính trong và ngoài nước, ông cũng tham gia và chủ biên các sách giáo trình và chuyên khảo về lĩnh vực Tài chính trong bảo hiểm và các dự án về đào tạo Bảo hiểm. Hiện tại, ông là Phó Trưởng Bộ môn Bảo hiểm, Phó Trưởng Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm, Học viện Tài chính.