Lưu ý cho khách hàng khi yêu cầu bồi thường tại PVI

I. Trường hợp bảo lãnh viện phí Hiện tại bảo hiểm Dầu khí PVI chỉ bảo lãnh viện phí cho khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện khi điều trị nội trú tại những bệnh viện PVI có liên kết. Để dễ dàng cho việc bảo lãnh, quý khách lưu ý khi …

Lưu ý cho khách hàng khi yêu cầu bồi thường tại PVI Read More »