3 bệnh viện có chuyên khoa ung bướu tại Hà Nội

Các bệnh về ung bướu nói chung và ung thư nói riêng là những bệnh đặc biệt nguy hiểm. Hàng năm, trên thế giới có rất nhiều người mắc và tử vong với nguyên nhân liên quan đến ung bướu. Theo thống kê của Bộ Y Tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 150.000 …

3 bệnh viện có chuyên khoa ung bướu tại Hà Nội Read More »