Trần Quốc Tuấn

Khóa đào tạo “Chuyên Sâu Bảo hiểm Hàng hóa Đường biển” 2015

(GiNET) Để đáp ứng nhu cầu nâng cao Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hóa đường biển của các cán bộ trong thị trường bảo hiểm, GiNET tiếp tục tổ chức khóa đào tạo “Chuyên Sâu Bảo hiểm Hàng hóa Đường biển” vào ngày 21 và 22 tháng 05 năm 2015 tại Hà Nội. Nội dung của …

Khóa đào tạo “Chuyên Sâu Bảo hiểm Hàng hóa Đường biển” 2015 Read More »

Tổ chức thành công khóa học Chuyên sâu Bảo hiểm Tài sản

(GiNET) – Trong các ngày 16,17 tại Hà Nội và 20,21 tháng 4 năm 2015 tại TP. HCM, Công ty TNHH GiNET (đơn vị quản trị website tư vấn bảo hiểm trực tuyến: www.baohiem24h.net) đã phối hợp cùng Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa học Chuyên sâu Bảo hiểm Tài sản. Học …

Tổ chức thành công khóa học Chuyên sâu Bảo hiểm Tài sản Read More »