Ông: Đỗ Hoàng Phương

Phó trưởng phòng con người, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Ông Phương có gần 20 năm làm việc tại Bảo Việt trong đó có 15 năm làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm Con người. Là người có trình độ chuyên môn cao, ông đã tham gia rất nhiều dự án về thiết kế , xây dựng các sản phẩm Bảo hiểm Con người, các chiến lược kinh doanh và cạnh tranh về Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn Con người, ông đã tham gia giảng dạy nhiều năm về Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Cá nhân. Ông từng giữ rất nhiều các vị trí quan trọng của Bảo Việt và hiện nay ông là Phó trưởng phòng Con người tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.Phó trưởng phòng con người, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

admin
Enable registration in settings - general
Shopping cart