Quy định về tham gia, hủy bỏ và tái tục hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

Trong những năm gần đây việc tìm hiểu và tham gia các loại hình bảo hiểm sức khỏe đã trở thành nhu cầu thiết của mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để quyết định tham gia một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình, bạn cần phải nắm rõ các điểm sau:

1/ Khi có yêu cầu tham gia bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải kê khai trung thực đầy đủ nội dung trên Giấy yêu cầu bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe. Việc kê khai trung thực và chính xác là điều kiện tiên quyết quyết định trách nhiệm của Công ty bảo hiểm với Người được bảo hiểm.

hop-dong-bao-hiem-suc-khoe

2/ Trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ cấp cho mỗi Người được bảo hiểm một Giấy chứng nhận bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm được coi là bằng chứng giao kết Hợp đồng bảo hiểm.

3/ Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày định huỷ bỏ.
a/ Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng, Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm chưa có khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm nào xảy ra.
b/ Trường hợp Công ty bảo hiểm yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng sẽ hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm của thời gian còn lại cho dù có khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm hay chưa.
c/ Nếu Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm có bất kỳ khiếu nại nào thể hiện gian lận hay không trung thực hoặc nếu có hành vi gian dối hoặc có mưu kế trục lợi bảo hiểm về bất kì phương diện nào nhằm lấy tiền bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và Người được bảo hiểm sẽ mất toàn bộ Quyền lợi bảo hiểm , đồng thời Người được bảo hiểm phải hoàn trả tất cả Giấy chứng nhận bảo hiểm và thẻ bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm.

huy-bo-hop-dong-bao-hiem

4/ Cuối thời hạn bảo hiểm căn cứ tình hình tổn thất năm trước của khách hàng, Công ty bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối tái tục hợp đồng bảo hiểm. Đối với những khách hàng có tỷ lệ tổn thất trong giới hạn cho phép, Công ty bảo hiểm sẽ đồng ý tái tục bảo hiểm. Đối với những khách hàng có tỷ lệ tổn thất cao, sẽ xem xét tái tục với điều kiện tăng phí hoặc điều chỉnh quyền lợi điều kiện bảo hiểm hoặc giới hạn phụ các quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng. Đối với những khách hàng có tỷ lệ tổn thất đặc biệt cao và điều trị những bệnh cần phải điều trị lâu dài, không có khả năng chữa khỏi, công ty bảo hiểm có quyền từ chối tái tục hợp đồng.