Ông: Tạ Chiến

Phó Tổng Giám Đốc Công ty tái Bảo hiểm PVI – PVI RE.

Ông Chiến có 19 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. Ông từng là Giám đốc Phụ trách Dự án và Giám đốc Công nghệ thông tin của Aon Việt Nam. Là Thành viên cao cấp của ANZIIF, Học viện Bảo hiểm Australia và New Zealand, Ông Chiến từng tham gia thu xếp và tư vấn các dự án bảo hiểm lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài sản, kỹ thuật, năng lượng, hàng không… Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, Kỹ Sư.

admin
Bảo hiểm 24G
Logo
Shopping cart