Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe là gì? Đặc trưng cơ bản của bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe là một chương trình kết hợp giữa doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức, đơn vị liên quan nhằm mục đích thanh toán các chi phí khám bệnh, đảm bảo sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Định nghĩa

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe là một chương trình kết hợp giữa doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức, đơn vị liên quan (các cơ sở khám chữa bệnh, ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp…) nhằm mục đích thanh toán các chi phí khám bệnh, đảm bảo sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người được bảo hiểm.

Sự cần thiết của bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

– Bệnh tật là những rủi ro không lường trước được và khi xảy ra sẽ luôn là gánh nặng cả về tinh thần lẫn tài chính đối với bản thân người bệnh, gia đình và đơn vị, tổ chức. 

– Xuất phát từ yếu tố tâm lí: Không một ai có thể an tâm điều trị khi công việc dở dang, thu nhập bị ảnh hưởng, nhất là khi các chi phí khám, xét nghiệm, làm thủ thuật… để chẩn đoán bệnh ngày tăng và đôi khi vượt quá khả năng kinh tế của cả gia đình.

Để giải quyết vấn đề này các doanh nghiệp bảo hiểm đã cung cấp loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Ở nhiều quốc gia, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe được triển khai nhằm bổ trợ cho bảo hiểm y tế.

Đặc trưng cơ bản của bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Phạm vi bảo hiểm

– Phạm vi bảo hiểm của loại bảo hiểm này tương đối linh hoạt, gồm: 

+ Chết thương tật vĩnh viễn do tai nạn:

(1) Trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bồi thường 100% số tiền bảo hiểm

(2) Thương tật bộ phận vĩnh viễn, bồi thường theo bảng tỉ lệ thương tật. 

+ Chết hoặc thương tật do ốm đau, bệnh tật:

(1) Trường hợp chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, bồi thường 100% số tiền bảo hiểm 

(2) Tàn tật bộ phận vĩnh viễn, bồi thường theo bảng tỉ lệ thương tật

+ Chi phí y tế do tai nạn: Các chi phí cấp cứu, phẫu thuật, nằm viện, thuốc men theo giới hạn bồi thường mà người được bảo hiểm lựa chọn. 

+ Chi phí y tế, nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Các chi phí cấp cứu, phẫu thuật, nằm viện, thuốc men theo giới hạn bồi thường mà người được bảo hiểm lựa chọn.

– Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm còn đưa ra các đảm bảo bổ sung linh hoạt như bồi thường trợ cấp tuần ngày nghỉ do tai nạn và ốm đau (không áp dụng cho nghỉ thai sản); điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật; vận chuyển y tế cấp cứu trong lãnh thổ Việt Nam.

Lựa chọn cơ sở y tế cho việc khám chữa bệnh

– Khi tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, người được bảo hiểm được tự do lựa chọn cơ sở y tế cho việc khám chữa bệnh. 

– Người được bảo hiểm không phải thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp của người bảo hiểm mà sẽ được người bảo hiểm thanh toán trên cơ sở xác nhận của người được bảo hiểm (hoặc thông qua thẻ tín dụng mà người bảo hiểm phát hành cho người được bảo hiểm).

– Trường hợp người được bảo hiểm khám chữa bệnh tại cơ sở theo yêu cầu của mình (ngoài hệ thống các cơ sở y tế của người bảo hiểm), người bảo hiểm sẽ hoàn trả các chi phí theo hóa đơn chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế do người được bảo hiểm lựa chọn. 

– Thông thường, các doanh nghiệp bảo hiểm kết hợp với các cơ sở khám chữa bệnh uy tín và chất lượng cao, thủ tục nhanh và đơn giản để người được bảo hiểm tin tưởng và hài lòng với chất lượng.

Phí bảo hiểm

– Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thường cao và việc đánh giá rủi ro khá phức tạp. Vì vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm thường kí kết hợp đồng bảo hiểm nhóm với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và gia đình (đảm bảo có số thành viên tối thiểu). 

Tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể lựa chọn một trong các gói sản phẩm như: Cơ bản, mở rộng, nâng cao hoặc hạng phổ thông, hạng đặc biệt… tương ứng với các mức quyền lợi khác nhau

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Đại lí bảo hiểm cơ bản, NXB Tài chính)