bảo hiểm cho bé

Mua bảo hiểm sức khỏe hình thức san sẻ rủi ro

Bảo hiểm sức khỏe là gì? Bảo hiểm sức khỏe là biện pháp giúp chia sẻ rủi ro của một người hay của nhóm người cho cả cộng đồng những người có khả năng sẽ gặp phải rủi ro cùng loại, bằng cách mỗi người trong cộng đồng ấy đóng góp một số tiền nhất …

Mua bảo hiểm sức khỏe hình thức san sẻ rủi ro Read More »

Bảo hiểm Goodhealth – Lựa chọn hàng đấu để bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em

Việt Nam nước ta nằm trong đới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa sâu sắc theo độ cao, theo mùa và theo hướng Bắc Nam. Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: độ ẩm cao là điều kiện để cho các loại bệnh dịch và virus gây bệnh phát …

Bảo hiểm Goodhealth – Lựa chọn hàng đấu để bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em Read More »

Goodhealth – Lựa chọn hàng đầu để bảo vệ sức khỏe bé yêu

Việt Nam nước ta nằm trong đới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa sâu sắc theo độ cao, theo mùa và theo hướng Bắc Nam. Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: độ ẩm cao là điều kiện để cho các loại bệnh dịch và virus gây bệnh phát …

Goodhealth – Lựa chọn hàng đầu để bảo vệ sức khỏe bé yêu Read More »