bảo hiểm sức khỏe gia đình

CÁC GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE TỐT NHẤT THÁNG 3

Nếu như tuổi trẻ chúng ta đánh đổi sức khỏe để lấy tất cả thì khi về già, ta lại đánh đổi tất cả để lấy sức khỏe. Sức khỏe chính là vàng. Tuy nhiên, môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn, dịch bệnh là những nguy cơ tiềm tàng ảnh hưởng đến cuộc sống …

CÁC GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE TỐT NHẤT THÁNG 3 Read More »

Người nghèo sẽ có cuộc sống bị ngắn hơn 2 năm

Tập san khoa học The Lancet đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu kéo dài 13 năm, theo đó một người phải sống trong những điều kiện kinh tế xã hội yếu kém và thấp hèn sẽ có cuộc sống bị rút ngắn 2 năm. Các chuyên viên nghiên cứu đã thu thập …

Người nghèo sẽ có cuộc sống bị ngắn hơn 2 năm Read More »